Bielska Zadymka Jazzowa

Oprawa graficzna kolejnych edycji festiwalu jazzowego Bielska Zadymka Jazzowa organizowanego przez Stowarzyszenie Sztuka Teatr. Projekt motywu graficznego adaptowany jest do form plakatów, druków towarzyszących, mutimediów, internetu i scenografii.

Autor: Piotr Wisła.

You've successfully subscribed to Grafis Projekt
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.