Corporate Design

Identyfikacja wizualna firm

i marek.

Coprorate Design - to wszelkie działania projektowe mające na celu stworzenie unikalnego wizerunku firmy, lub wizerunku marki. To wizualne komunikaty budujące pożądaną więź emocjonalną pomiędzy nadawcą (np. producentem) a odbiorcą (np. konsumentem).

GRAFIS PROJEKT pomaga swoim klientom wykreować rozpoznawalny wizerunek - ”twarz” ich idei i przedsięwzięć.

Projektowanie ma charakter interdyscyplinarny i następuje na kilku płaszczyznach:

  1. projektowanie identyfikacji wizualnej - identity design
  2. projektowanie grafiki użytkowej - graphic design
  3. projektowanie wydawnictw - editorial design
  4. projektowanie opakowań - packing design
  5. projektowanie cyfrowe - web design
  6. projektowanie 2D i 3D

Ceny negocjowane indywidualnie

You've successfully subscribed to Grafis Projekt
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.