Grafis Projekt

Sukces ma twarz, którą tworzymy.


Naszą ambicją jest kreatywnie jasno i pięknie tworzyć unikalne "twarze" idei naszych klientów. Naszą ambicją jest ich sukces.

GRAFIS PROJEKT specjalizuje się w projektowaniu identyfikacji wizualnej marek i firm, projektowaniu środowiska w którym funkcjonują oraz budowaniu zintegrowanych strategii pomagających wykreować, rozwijać i zarządzać wizerunkiem marki.

Każdy klient ma indywidualne potrzeby. By móc im sprostać jesteśmy zespołem interdyscyplinarnym. Tworzą go doświadczeni projektanci oraz konsultanci z dziedziny komunikacji wizualnej, sztuki, wzornictwa przemysłowego, informatyki, marketingu i zarządzania marką.

Główne obszary działania to:

- komunikacja wizualna firm - corporate design
- projekty i wyposażenie obiektów - design & equipment
- rozwiązania interaktywne - digital solution
- doradztwo i zarządzanie marką - brand consulting

You've successfully subscribed to Grafis Projekt
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.