Centum Dekoracyjne Dekoral

Centum Dekoracyjne Dekoral to sieć firmowych sklepów dla profesjonalistów. Grafis Projekt jest autorem koncepcji funkcjonalnej, identyfikacji wizualnej i standardów wyposażenia. Zadaniem firmy jest przeprowadzenie wszystkich działań projektowych, budowlanych, produkcyjnych i montażowych, potrzebnych do otwarcia sklepu w adaptowanych obiektach o powierzchni od 100 m2 do 500 m2. Od 2001 roku zrealizowano okolo 20 CDD.

You've successfully subscribed to Grafis Projekt
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.