Sigma Studio

Sigma Studio do sieć sklepów zaprojektowanych i realizowanych przez Grafis Projekt dla koncernu SigmaKalon na terenie Danii. Standard wyposażenia obejmuje regały, lady, elementy ekspozycyjne i promocyjne. Wszystkie elementy zostały zaprojektowane i przetestowane pod kątem specyfiki rynku skandynawskiego.

Nazwa: SigmaCenter, SigmaStudio

Klient: SigmaKalon

You've successfully subscribed to Grafis Projekt
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.