Budynek Design Banku

Budynek zbudowano w 1886 roku i mieścił siedzibę banku kredytowego. Staraliśmy się zachować klimat XIX wiecznego obiektu i przystosować go do potrzeb banku wzornictwa.

You've successfully subscribed to Grafis Projekt
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.