D-Spotkania

D-spotkania są poszukiwaniem formuły wymiany informacji pomiędzy projektantami i ich odbiorcami. A także pomiędzy samymi projektantami. Wynikają z prostej potrzeby kontaktów międzyludzkich lokalnej społeczniości i chęci omówienia istotnych zjawisk wzornictwa.

D-spotkania:

  • 2011.11 - Neolabel - impreza towarzysząca NeoFashionJamboree
  • 2012.02 - Audiofil Design - impreza towarzysząca 14 Bielskiej Zadymki Jazzowej
  • 2012.06 - Car Design - spotkanie z projektantami car design, wystawa prac studentów WFP ASP Kraków
  • 2012.10 - LED Design - spotkanie z projektantami oświetlenia
  • 2013.01 - Audiofil Design - impreza towarzysząca 15 Bielskiej Zadymki Jazzowej
  • 2013,02 - wystawa "Vivi i colori" Ignacego Cembrzyńskiego
  • 2013.09 - wystawa pokonkursowa "Energia jutro" Arting 2013
  • 2014.02 - Audiofil Design - impreza towarzysząca 16 Bielskiej Zadymki Jazzowej
You've successfully subscribed to Grafis Projekt
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.