Nowe technologie we wzornictwie

Cykl szkoleń obejmujący wykłady i warsztaty. W programie nowe technologie wspomagające proces projektowania ale także procesy produkcji nowych przedmiotów. Zagadnienia z obszaru technologii materiałowej, maszyn i urządzeń, internetu, fotografii itp.

You've successfully subscribed to Grafis Projekt
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.