Konkurs Wzornictwa Przemysłowego Projekt Arting 2013

Konkurs Wzornictwa Przemysłowego "ENERGIA JUTRO" Projekt Arting 2013 jest kolejną edycją konkursu organizowanego przez Miasto Bielsko-Biała od 1994 roku.

Tegoroczną edycję konkursu patronatem objął Prezydent Miasta Jacek Krywult, a zorganizowała Fundacja Ludzie-Innowacje-Design. Celem konkursu, było wykorzystanie potencjału wzornictwa przemysłowego w rozwiązywaniu problemów energetycznych oraz upowszechnienie pojęcia energii, jako wspólnego dobra zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Na konkurs wpłynęło 28 projektów, których poziom oceniono jako wysoki. Wszystkie projekty można było obejrzeć na wernisażu wystawy, który odbył się w dniu 20.09.2013 w Design Banku. Podczas wystawy nastąpiło także wręczenie nagród zwycięskim projektantom.

Poniżej znajduje się fotorelacja z wystawy i konferencji.

Wszystkie projekty dostępne są na stronach:

http://arting.flid.pl/

You've successfully subscribed to Grafis Projekt
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.