Identyfikacja wizualna firmy odzieżowej ROY.

Celem prac projektowych było budowanie wizerunku firmy kreatywnej o wysokiej jakości wyrobów. Prace koncentrowały się na przygotowaniu folderów i plakatów reklamowych do kolejnych kolekcji. Opracowano zasady wizualizacji na potrzeby targów i sklepów sieciowych.

You've successfully subscribed to Grafis Projekt
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.