Identyfikacja wizualna firmy Polifarb Cieszyn SA oraz po fuzji, Polifarb Cieszyn-Wrocław SA.

Początek współpracy z Polifarb Cieszyn miał miejsce w 1997 roku, i polegał na zaprojektowaniu nowego wizerunku firmy. Opracowano nowy standard graficzny w oparciu o restylizacje logotypu. Na bazie standardu zrealizowano system informacji zewnętrznej oraz ujednolicono formę materiałów reklamowych. W następnych latach Grafis Projekt opracował graficznie szereg akcji promocyjnych i kampanii prasowych.

Zaprojektowano nową linię graficzną wszystkich produktów i wdrożono do produkcji. Nowy etap współpracy nastąpił w 2001 roku po fuzji Polifarbu Cieszyn i Polifarbu Wrocław. Grafis Projekt przeprowadził kompleksowe prace projektowe związane z tworzeniem wizerunku nowej firmy, i uporządkowaniem wizualnym marek produktów. Wykonano również wiele projektów graficznych do kampanii reklamowych.

You've successfully subscribed to Grafis Projekt
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.