Opakowania marki Dekoral

Podstawowym problemem projektowym było znalezienie formy opakowania i kodu graficznego umożliwiającego oznaczenie wielu produktów rodziny Dekoral. Przyjęte rozwiązania doskonale sprawdziły się w sieciach dystrybucji i u klientów. W ciągu 4 lat zaprojektowano i wdrożono do produkcji około 100 wzorów.

You've successfully subscribed to Grafis Projekt
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.