Projekt identyfikacji wizualnej firmy Metalplast Bielsko SA.

Projekt miał na celu zbudowanie nowego wizerunku firmy grupy ZML Kęty z kontekstem marki Polskie Systemy Aluminiowe. Zaprojektowano nowy logotyp i zasady jego stosowania zawarte w Standardzie Graficznym. Opracowano nową linię graficzną druków reklamowych i informacji zewnętrznej. Przygotowano interaktywną prezentację multimedialną zawierającą materiały informacyjne i filmowe.

You've successfully subscribed to Grafis Projekt
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.