Projekt identyfikacji wizualnej marki DekoralPolifarb Cieszyn-Wrocław SA, lider na rynku farb i lakierów, postanowił promować najważniejsze produkty segmentu retail pod wspólną nową marką.

Zadaniem Grafis Projekt było zaproponowanie nowej nazwy marki oraz określenie jej cech wizualnych, uwzględniających wszystkie istotne parametry rynku. Wybrano nazwę i logotyp “Dekoral”.

Opracowano standard graficzny marki określający zasady stosowania logotypu i kolorystyki. Zaprojektowano rodzinę opakowań. W ciągu czterech przygotowano do produkcji ponad 100 wzorów. Równolegle powstały projekty kilku serii druków promocyjnych, POS i ogłoszeń do kampanii prasowych. Przygotowano standard marchandisingowy dla sieci sprzedaży.


W krótkim czasie marka Dekoral stała się najlepiej rozpoznawalną marką farb i lakierów.

You've successfully subscribed to Grafis Projekt
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.